De naam Waarborg Vastgoed is ontstaan vanuit de gedachte van de Groninger Borgen, de eerste stenen huizen welke beschermden tegen wind, water en indringers. Een veilig heenkomen voor de bewoners. De stenen huizen waren en zijn beeldbepalende monumenten.

Gebouwen die alle tijden doorstaan en voor de lange termijn zijn gebouwd, worden gebruikt en gewaardeerd, met in achtneming van de omgeving. Deze gedachte verbeeld ook het logo van Waarborg, een versterkte stenen ring, een stevig bolwerk.