mvo uitgangspunten waarborg">

Turn@green

Middels het Waarborg programma turn@green en aanvullende activiteiten wordt invulling gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waaronder het verduurzamen van de objecten alsmede het duurzaam faciliteren en dus adviseren van onze bewoners (huurders). Hierin speelt Cradle to Cradle (C2C) en Green IT een belangrijke rol met als speerpunt richting bewoners een bewustwording creëren van haar energiehuishouding en footprint.

Duurzaam investeren en huisvesten

Waarborg streeft ernaar om de referentie te zijn op het gebied van duurzaam investeren in en huisvesten van onze bewoners. Deze doelstelling vormt een integraal onderdeel van onze invest- en huisvestingsstrategie. Waarborg heeft zich door de jaren heen ontwikkeld met het grootste respect voor haar woon- en werkomgeving en de mensen die in deze regio werken en wonen. Dit conform de Planet, People en Profit gedachte. NIet alleen een dagelijkse verantwoordelijkheid maar tevens een bedrijfseconomische kans.

MVO uitgangspunten Waarborg

  • Voor onze organisatie is een duurzame relatie met onze bewoners prioriteit nummer één
  • Bekend staan als meest toonaangevende en faciliterende huisvester
  • MVO structureel verankeren in het denken en doen binnen de organisatie