Klaas Brands

Bestuur STAK Waarborg Mediacentrale N.V.

Louwrens Hacquebord

Secretaris Stichting Bewaarder O.K. Fondsen en Rengerspark C.V.

Gerrit Kamphuis

Bestuur STAK Waarborg Mediacentrale N.V.

Auke van der Meer

Voorzitter commissaris Waarborg Vastgoed Fonds N.V., Waarborg Mediacentrale N.V., Stichting Bewaarder O.K. Fondsen

Erik Scholte

Bestuurder Stichting Bewaarder Rengerspark, Zuiderplein en O.K. Fondsen. Vice voorzitter bestuur STAK Waarborg Vastgoed

Lieuwe Tamminga

Voorzitter bestuur STAK Waarborg Mediacentrale N.V.& STAK Waarborg Vastgoed Fonds N.V.

Klaas Taselaar

Bestuur STAK Waarborg Mediacentrale N.V.

Hendrik Jan Gorter

Secretaris bestuur STAK Waarborg Vastgoed Fonds N.V.