Investeren

Kan een gebouw zowel een woon- als een werkfunctie bekleden? En hoe eenvoudig is het om dat winkelpand om te bouwen tot een mooie kantoorlocatie? Het zijn de vragen die onze ontwikkelaars in hun achterhoofd houden als zij de mogelijkheden van een nieuwe investering onderzoeken. Duurzaam investeren is een van de speerpunten van Waarborg Vastgoed.

Laan Corpus den Hoorn 106-108, Groningen

Duurzaam investeren

Duurzaam investeren betekent dat je rekening houdt met de functie van een vastgoedobject op dit moment, maar ook met mogelijke andere invullingen. Door die kritische en strategische blik op nieuwe investeringen hebben we nu een vastgoedportfolio met bijzondere, duurzame en courante objecten. Gebouwen die voor de lange termijn ontwikkeld zijn en die door onze bewoners hoog gewaardeerd worden.

Duurzame relatie

Waarborg Vastgoed heeft een stevige vastgoedpositie in het noordoosten van Nederland. Een duurzame relatie met onze investeerders is minstens zo belangrijk als duurzaam investeren. Een duurzame relatie waarborgen we door gespreid te investeren en de risico’s van onze investeringen tot een minimum te beperken.

Toezicht

Bij Waarborg wordt de rol van interne toezichthouder vervuld door diverse Raden van Commissarissen en besturen van stichtingen. De afspraken en procedures tussen de Raad, het bestuur en de directie leggen we vast in prospectussen, statuten en huishoudelijk reglementen. Zo maken we afspraken over de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de Waarborg investeringen en over de doelmatige taakuitvoering van de directie. Ook staat hierin beschreven welke toezichtmogelijkheden de Raden van Commisarissen en het bestuur hebben en aan welke eisen het financieel instrumentarium en de administratieve organisatie moeten voldoen.